Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S

39 Ba Vì, Phường 4, Tân Bình, Tp.HCM

Hotline: 0909 5323 09

Email: contact@3sVietnam.org

Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S

line

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S – 3S Social Development JSC. Là một doanh nghiệp xã hội với cam kết sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư phục vụ các mục đích vì xã hội và cộng đồng.

3S là viết tắt của: Social Suport Services và/hoặc Student Support Services, hoạt động hỗ trợ xã hội và sinh viên. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S là tham gia vào các lĩnh vực hoạt động mà xã hội cần thiết, cần được giải quyết thông qua xã hội hoá.

Các hoạt động chủ yếu

 • Hỗ trợ sinh viên: Học bổng, thực tập, việc làm cho sinh viên.
 • Hỗ trợ giáo dục: Các hoạt động giáo dục, đào tạo kỹ năng thực tế cho sinh viên
 • Hỗ trợ môi trường: Tham gia các dự án, hoạt động bảo vệ môi trường.
 • Hỗ trợ xã hội: Các vấn đề xã hội bức thiết cần được giải quyết

Tầm nhìn

 • Đơn vị hỗ trợ và tổ chức thực tập, tập sự chuyên nghiệp cho sinh viên.

Sứ mệnh

 • Hỗ trợ sinh viên trải nghiệm thực tế, nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc thông qua cơ hội thực tập, tập sự trong và ngoài nước. 

Giá trị cốt lõi

 • Phụng sự
 • Tuân thủ
 • Minh bạch
 • Hiệu quả
 • Chất lượng

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Phát triển xã hội 3S

3S Social Development JSC

39 Ba Vì, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Tel: 028 6676 6893. Email: contact.3svn@gmail.com

www.3Svietnam.org | www.vieclamsinhvien.edu.vn

 

  0909 5323 09