Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S

39 Ba Vì, Phường 4, Tân Bình, Tp.HCM

Hotline: 0909 5323 09

Email: contact@3sVietnam.org

Giảng viên doanh nhân

Giảng viên doanh nhân

Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S sẽ đầu tư và tổ chức tập huấn, đào tạo giảng viên doanh nhân với mong muốn bồi dưỡng nghiệp vụ, cố vấn và góp ý để xây dựng được nhiều chương trình đào tạo gắn liền với thực tế, bám sát nhu cầu xã hội.

                   

Tận dụng tất cả những kinh nghiệm đúc kết và kiến thức va chạm thực tế và đưa vào việc giảng dạy để doanh nhân có thể truyền đạt chính xác những trải nghiệm về kinh doanh, chứ không phải chỉ là lý thuyết suông.

Giảng viên doanh nhân là người tạo ra nền tảng thành công. Thương trường như chiến trường và rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra. Việc chia sẻ và giao lưu thông qua các khóa học đã hỗ trợ giảm thiểu được rủi ro trong kinh doanh. Doanh nhân là người tạo ra nền tảng cho sự thành công nhưng để có được thành công này thì bản thân doanh nhân đã thất bại không ít lần.

                 

Các doanh nhân sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy, được tham gia các hoạt động học thuật, tư vấn, hướng dẫn, được hưởng quyền lợi khi tham gia giảng dạy như giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng…

Yêu cầu tư vấn

line

      0909 5323 09